FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Events Default Language


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kyrkoherdens budskap

PÅSKEN. Herren är sannerligen uppstånden, halleluja. Om inte Jesus hade uppstått från de döda skulle vi inte vara kristna idag. Om han inte hade uppstått skulle döden, ondskan och meningslösheten ha fått sista ordet. Vi kan inte föreställa oss vad det skulle innebära att leva, om inte påsken hade inträffat. Genom att besegra dödsrikets makt och uppstå i sin mänskliga natur har Jesus öppnat porten till en ny tidsålder. Något helt nytt har kommit till: den nya skapelsen, det nya förbundet och vi har blivit nya människor. Allt blir nytt genom påsken. Det är något friskt och ungdomligt över påsken, som kan göra den äldste av det äldsta ung på nytt. Genom påsken har vi fått livshjälp d.v.s att vi kan leva livet med en positiv livssyn och inte som en outhärdlig börda som man så fort som möjligt måste bli av med. Påskens gåva är en dynamisk kraft som gör oss i stånd att handla i tro, hopp och kärlek, de inre kraftkällor som vi fått del av. ”Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg” skriver Paulus i sitt första brev till Korintierna 5:6. Som kristna är vi påskens heliga folk, där den uppståndne och förhärligade Herren sändigt är nuvarande och leder oss på sina vägar. Påsken är något kontinuerligt, en högtid, en fest, som aldrig tar slut. Det nya livet i Kristus är alltid nytt. Lever vi i det, kan ondskan och fördärvet aldrig få makt över oss.
Den armenisk katolska gemenskapen i Sverige

Den armenisk katolska gemenskapen i Sverige som vi känner den idag är kanske ung sett till åren, men dess band med Sverige går så långt tillbaka som till 900-talet. Enligt en svensk legend från 900-talet var en sjöman som hette Petrus så tagen av en armenisk prinsessans skönhet, att han reste till Armenien och gifte sig med henne.Spår av det armeniska inflytandet ses i många svenska litterära verk och forskningsdokument, speciellt under medeltiden. Men trots de många anknytningarna finns det lite eller inget nämnt av någon verklig och kontinuerlig armenisk närvaro i Sverige förrän under 1700-talet när bättre dokumentation hjälpte till att uppteckna banden mellan Armenien och Sverige.Familjen Mouradgian eller Mouradgea d’Ohsson är väl känd av svenska historiker. Demirjian och Anastatsi familjerna också är väl kända av svenska diplomater.Den armenisk katolska gemenskapen i Sverige är inte stor. Vi är 150 familjer spridda över Sverige.

läs mer


Latest Armenian News

Armeniska Kyrkan

Det var från Syrien som Apostlarna Taddeus och Bartolomeus kom till Armenien. Armenien som helhet omvändes till kristendomen genom Gregorius Upplysaren (Krikor Loussavoritch) år 301. Tiridate var den första armeniska kungen som blev kristen.Gregorius Upplysaren, som vigdes till biskop av Metropoliten Leontius i Cesarea i Kappadokien, sändes för att upprätta en hierarki i Armenien. Traditionen säger att Gregorius också begav sig till Kyrkan i Roma för att manifestera sin katolska (universella) tillvändhet.Under 400-talet var sankt Isaak och sankt Mesrob framstående. Den förre var överhuvud för den armeniska kyrkan, den senare bidrog med det armeniska alfabetet år 405. Dessa två personligheter och deras lärjungar grundade den armeniska nationens guldålder. De skapade den klassiska litteraturen, riten och liturgin. Den heliga skrift (Bibeln) och skrifterna från de mest framstående kyrkoledarna som Ireneus, Afrem, Basilius och Krysostomos översattes till klassisk armeniska.År 1742 blev armeniska katolska kyrkan erkänd av kyrkan i Rom.

läs mer
|     Home Page     |     Community     |     Our History     |     Churches     |     Saints

Copyright 2007, St Gregory Catholic Chruch.